Home Fantastyka Endgame. Klucz Niebios – J. Frey & N. Johnson-Shelton