Home Fantastyka Endgame. Klucz Niebios – James Frey, Nils Johnson-Shelton