Home Fantastyka Endgame. Reguły Gry – James Frey, Nils Johnson-Shelton
1